Cemal Nuri ERÇİN
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Cemal Nuri ERÇİN

Unvanı: Prof.Dr.

Bölümü: Gastroenteroloji

Eğitimi: Tıp

Lisans: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi (GATF)

Yüksek Lisans: İç Hastalıkları

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: 
Gastroenteroloji
Kronik Karaciğer Hastalıkları
Siroz
Karaciğer Nakli

Çalıştığı Kurumlar:
SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
GATF İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji BD (Öğretim Üyesi)
Van Asker Hastanesi
Beytepe Asker Hastaesi
GATF İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji BD (Gastroenteroloji Yan Dal İhtisası)
Jandarma Dikimevi Müdürlüğü