Erdim Sertoğlu
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Erdim Sertoğlu

Ünvanı: Doç.Dr.

Bölümü: Tıbbi Biyokimya

Eğitimi: Gülhane Tıp Fakültesi

Lisans: Gülhane Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD

Çalıştığı Kurumlar:

2017-       - SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, SBÜ Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD Öğretim Üyesi

2016-2017 – GATA Haydarpaşa Eğt.Arş. Hastanesi; SBÜ, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2015-2016 – Elazığ Asker Hastanesi

2013-2015 – Ankara Mevki Asker Hastanesi, Anıttepe Dispanseri

2012-2013 – Beytepe Asker Hastanesi

2008-2012 - Gülhane Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya AD Uzmanlık Eğitimi

2006-2008 – 2.J.Er Eğt.Tugay K.lığı