Gürkan ÇELEBİ
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Gürkan ÇELEBİ

Unvanı: Doç.Dr.

Bölümü: Gastroenteroloji

Eğitimi: Üniversite

Lisans: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: İç Hastalıkları Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı

Çalıştığı Kurumlar: 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GATA Gastroenteroloji/Ankara
Foça 30 Yataklı İaşeli Özel Revir Baştabipliği/İzmir
GATA İç Hastalıkları/Ankara
TCG Barboros Revir Tabipliği/Gölcük/Kocaeli