Ahmet UYGUN
08 Ocak 2021

Adı Soyadı:  Ahmet UYGUN

Unvanı: Prof.Dr.

Bölümü: Gastroenteroloji

Eğitimi:  Tıp

Lisans: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: İç Hastalıkları Uzmanlığı, Gastroenteroloji Uzmanlığı

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: 
Gastroenteroloji
ERCP
Karaciğer Yağlanması
Helikobakter pylori
İltihabı Bağırsak Hastalığı
Gaita Nakli

Çalıştığı Kurumlar:
SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GATA Gastroenteroloji BD/Ankara
Ankara Mevki Asker Hastanesi
Diyarbakır 16. Mekanize Tugay Baştabipliği