Ramazan GÜMRAL
08 Ocak 2021

Adı Soyadı:Ramazan GÜMRAL   

Ünvanı :Doç. Dr.

Bölümü:Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eğitimi:Tıp

Lisans :Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları:Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Çalıştığı Kurumlar:

1.      Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ANKARA

2.      SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, VAN

3.      GATA Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ANKARA

4.      Mareşal Çakmak Asker Hastanesi, ERZURUM

5.      3. Piyade Er Eğitim Tugayı, ANTALYA