Mehmet Baysallar
08 Ocak 2021

Adı Soyadı:Mehmet Baysallar

Ünvanı : Profesör

Bölümü:Temel Tıp Bilimleri / Tıbbi Mikrobiyoloji

Eğitimi:Üniversite

Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

Çalıştığı Kurumlar:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi – Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Diyarbakır Asker Hastanesi

4. Piyade Tümen Komutanlığı – Keşan-Edirne