Ali Albay
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Ali Albay

Ünvanı :   Prof. Dr

Bölümü: Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Eğitimi:Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Tıbbi Mikrobiyoloji, Mikobakteriyoloji

Çalıştığı Kurumlar: GATA Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

                                SBÜ Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD                                  

                                SBÜ Gülhane Sağlı Bilimleri Enstitüsü ARGE Merkezi Başkanı