Mehmet Bahadır ÇALIŞKAN
08 Ocak 2021

Adı Soyadı:    Mehmet Bahadır ÇALIŞKAN

Ünvanı : Doktor Öğretim Üyesi

Bölümü:Çocuk Cerrahisi

Eğitimi:Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Lisans:Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları:Çocuk Cerrahisi

Çalıştığı Kurumlar:  SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 Gülhane Askeri Tıp Akademisi