Alper GÖZÜBÜYÜK
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Alper GÖZÜBÜYÜK

Ünvanı: Prof. Dr.

Bölümü:Göğüs Cerrahisi

Yüksek Lisans: GATA, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları:

Akciğer Kanseri Cerrahisi, Robotik Cerrahi, Göğüs deformiteleri Düzeltme Ameliyatları Özefagus cerrahisi, VATS Lobektomi, Diafragma Pil Uygulamaları, El Terlemesi Ameliyatları,

Çalıştığı Kurumlar:

2016 – Halen: SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2011 – 2016:  GATA, Göğüs Cerrahisi AD. Başkanlığı

2010 – 2011:  Elazığ Asker Hastanesi

1998 – 2010:  GATA, Göğüs Cerrahisi AD. Başkanlığı

1994 – 1998: Diyarbakır Asker Hastanesi

1990 – 1994: GATA, Göğüs Cerrahisi AD. Başkanlığı

1988 – 1990:  Kıbrıs 39. Piyade Tümeni K.lığı 90 yataklı seyyar cerrahi Hastane