Hasan ÇAYLAK
08 Ocak 2021

Adı Soyadı                             : Hasan ÇAYLAK

Ünvanı                                   : Doçent Doktor

Bölümü                                  : Göğüs Cerrahisi

Eğitimi                                   : Tıp Fakültesi

           

Yüksek Lisans                        : Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları     :Göğüs Cerrahisi

Akciğer Kanseri Cerrahisi, Robotik Cerrahi, Göğüs Deformiteleri Düzeltme Ameliyatları Özefagus Cerrahisi, VATS Lobektomi, Diafragma Pil Uygulamaları, El Terlemesi Ameliyatları,

Çalıştığı Kurumlar                  :  

2016 - Halen   : SBÜ, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2012 - 2016    : Diyarbakır Asker Hastanesi Göğüs Cerr. Kliniği

2006 - 2012    : GATA Göğüs Cerrahisi AD. Bşk’lığı Yrd Doç.

2004 - 2006    : GATA Göğüs Cerrahisi AD. Bşk’lığı Uzm.Tbp.

2000 - 2004    : GATA Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi

1995 - 2000    : 10. Tanker Üs Komutanlığı/Adana