Ahmet COŞAR
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Ahmet COŞAR

Ünvanı :  Profesör

Bölümü: Anesteziyoloji  ve Reanimasyon

Eğitimi:Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Lisans :    E.Ü. Tıp Fakültesi

Yüksek Lisans: GATA  Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi/Alanları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon  / Yoğun Bakım

Çalıştığı Kurumlar:

2005-         :Profesör

1999-2005 :Doçent

1994-1999 : Yrd.Doç.

1992-1994 :Eskişehir Hava Hastanesi

1988-1992: Gülhane Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uzmanlık Öğrencisi

1986-1988 :Hv.Ulaş.Grup Komutanlığı

1985-1986 : Gülhane Askeri Tıp Akademisi