Merve ŞENGÜL İNAN
08 Ocak 2021

Adı Soyadı: Merve ŞENGÜL İNAN

Ünvanı : Uzman Doktor

Bölümü: Göğüs Cerrahisi

Eğitimi: Tıp Fakültesi

Lisans: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (2005-2011)

Uzmanlık Eğitimi/Alanları  : Göğüs Cerrahisi

Akciğer Kanser Cerrahisi

Videotorakoskopik (VATS) Cerrahiler (Kapalı Yöntem Cerrahiler)

Göğüs Kafesi Şekil Bozuklukları (Pektus Deformite Cerrahisi)

Göğüs Duvarı Tümörleri

Trakea Cerrahisi

Timektomi

Çalıştığı Kurumlar   :

2018 – Halen  : Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı- Uzman Doktor

2012 - 2018   : Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi – Asistan Doktor

2011: Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi, Acil Servis – Pratisyen Hekim