Özhan ÖZDEMİR
08 Ocak 2021

Doç. Dr. Özhan ÖZDEMİR

Branşı: Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yabancı Diller: İngilizce

İletişim adresi: ozhan.ozdemir@saglik.gov.tr

Klinik: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi

Tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları:

Laparoskopik ve histereskopik cerrahi, Minimal İnvazif Cerrahi

Ürojinekoloji, pelvik relaksasyon cerrahileri, üriner inkontinans cerrahileri

Jinekolojik Onkolojik Cerrahi

Perinatoloji, yüksek riskli gebelik takibi, 3D/4D ultrasonografi,

İnfertilite ve üreme endokrinolojisi,

Eğitimi:

2002-2007, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Tıpta Uzmanlık 

1996-2002, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi (DÖNEM BİRİNCİSİ) 

Çalışılan Kurumlar:

2019-, S.B.Ü. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Eğitim Görevlisi

2018-2019, S.B.Ü. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Eğitim Görevlisi

2017-2018, S.B.Ü. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Başasistan

2016-2017, S.B.Ü. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yardımcı Üreme Teknikleri (Tüp Bebek) Kliniği.

2012-2016, S.B.Ü. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Başasistan

2010-2012, S.B.Ü. Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Başasistan

2007-2010, S.B.Ü. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Yayınlar:

A.    Yönetilen tez danışmanlıkları

1.      Semra Altıyaprak (2018).  Oral Glukoz Tolerans Testi Yaptıran ve Yaptırmayan Gebelerin Maternal, Fetal ve Neonatal Komplikasyonlar Yönünden Karşılaştırılması. Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği.

2.      Esra Boyar (2016). Adneksiyel Torsiyonda Detorsiyonun Tek Başına Ve Tirofiban İle Kombine Edilmesinin Over Rezervi Üzerine Etkisinin Rat Model Üzerinde İncelenmesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

3.      Ertuğrul Şen (2015). Primer Dismenoreli Hastalarda İskemiye modifiye Albumin Düzeyi Ve Uterin Arter Dopple parametreleri İle İlişkisi, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

4.      Hilal Koçer Yıldız (2015). Polikistik Over Sendromu Tanılı Hastalardaanksiyete Ve Depresyon Düzeyinin metabolik Profil ve Hirsutizm Skoru İle İlişkisi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

5.      Hatice Küçükceran (2015). Primer Dismenoreli Hastalarda D Vitamini Düzeyi Ve D Vitamini Replasmanının Tedavideki Yeri, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

6.      Dilek Kalkan (2013). Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Dört Boyutlu Ultrasonografi İle Ölçülen Over Volümünün Serum Oksidatif Stres Markerları İle İlişkisi, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

7.      Pınar Kadiroğulları (2012). Preoperatif Endometrial Hiperplazi Saptanan Ve Histerektomi Yapılan Hastalarda Postoperatif Endometrial Kanser Sıklığının Saptanması, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

8.      Deha Denizhan Keskin (2011). 2005-2011 Yılları Arasında Süleymaniye Doğumevi Kolposkopi Ünitesine Başvuran Anormal Servikal Smear Sitolojili Hastaların Histopatolojik Değerlendirilmesi Ve Demografik Analizi, Süleymaniye Doğum Ve Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

9.      Gökhan Aygün (2009). Gebelikte Kardiyovasküler Hastalıkların Feto-Maternal Parametreler Üzerindeki Etkisi, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

10.  Nihan Güneri Doğan (2008). Genetik Amaçlı Amniyosentez Yapılan Hastalarda Islem Sonrası Kullanılan Igne Veamniyon Sıvı Kültürlerinin Sonuçları Ve Gebelige Etkisi, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

B.     Sertifika ve Kurslar

1.      European Academy Gynaecological Surgery, Endoscopy Course (Avrupa Jinekolojik Cerrahi Akademisi, Endoskopi Kursu), 2018

2.      Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri (Tüp Bebek) Egitimi, S.B.Ü Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Egitim ve Arastırma Hastanesi, 2016

3.      Ürojinekoloji Kursu. TJOD Ankara Şubesi (2016)

4.      Biyoistatistik uygulamaları Kursu, Ankara (2016)

5.      Theoretical Course of The Fetal Medicine Foundation on Fetal Cardiac Defects, (Fetal Kardiyak Defektler Kursu), 2015

6.      Theoretical Course of The Fetal Medicine Foundation on Fetal Cardiac Scanning, (Fetal Kardiyak Tarama Kursu), 2015 

7.      Theoretical Course of The Fetal Medicine Foundation on Cervical Assessment, Servikal Degerlendirme Kursu), 2015

8.      Theoretical Course of The Fetal Medicine Foundation on Doppler Ultrasound, (Doppler Ultrasonografi Kursu), 2015

9.      Theoretical Course of The Fetal Medicine Foundation on The 11-13 weeks Scan, (11-13 hafta arası tarama kursu), 2015

10.  Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Arastırmalar Egitimi, Etik Kurul Üyeligi, Ankara, 2015

11.  II. Temel İnfertilite Kursu. TJOD Ankara Şubesi (2015).

12.  II. Ürojinekolojide Güncel Yaklasımlar ve Cerrahi Uygulamalar Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2014

13.  I. Ankara Jinekolojik Robotik Cerrahi Kursu, Ankara Atatürk Egitim ve Arastırma Hastanesi, 2013 

14.  II. Temel Laparaskopi Kursu. Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları ve Doğum Egitim ve Arastırma Hastanesi, 2013

15.  Temel Epidemiyoloji Kursu; Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği – TSRM, 2012

16.  Neonatal Resusitasyon Kursu; Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2007

17.  Ofis Histereskopi Kursu, Ofis Histereskopi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006

18.  Pelvik Rekonstruktif Cerrahi ve Üriner İnkontinans Kursu; Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanes, 2005

19.  Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal görüntüleme Kursu; Maternal-Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği, Ankara, 2003

C.    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.      Apaydın M, Beysel S, Eyerci N, Pinarli FA, Ulubay M, Kizilgul M, Ozdemir O, Caliskan M, Cakal E. The VDR gene FokI polymorphism is associated with gestational diabetes mellitus in Turkish women. BMC Med Genet. 2019 May 16;20(1):82. doi: 10.1186/s12881-019-0820-0.

2.      Kucukceran H, Ozdemir Ozhan, Kiral S, Berker DS, Kahveci R, Ozkara A, Atalay CR, Ates İ (2019). The impact of circulating 25-hydroxyvitamin and oral cholecalciferol treatment on menstrual pain in dysmenorrheic patients. Gynecol Endocrinol. 2019 Jan;35(1):53-57. doi: 10.1080/09513590.2018.1490407.

3.      Özdemir Özhan, Yahşi GG, Atalay CR. Autoimmune Progesterone Dermatitis: A Case Report (2019). Rev Bras Ginecol Obstet. 2019 Apr 2. doi: 10.1055/s-0039-1678589.

4.      Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Sarı Mustafa Erkan, Ilgın Bünyamin Uğur Fetal Death Due To Nonlethal Maternal Acute Carbon Monoxide Poisoning İn A 28 Weeks Pregnancy. J Cases Obstet Gynecol, 2017;4(2):29-31

5.      Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Asgarova Vusala, Ilgın Bünyamin Uğur (2016). A Resistant Case Of Pemphigus Gestationis Successfully Treated With Cyclosporine. Interventional Medicine And Applied Science, 8(1), 20-22., Doi: 10.1556/1646.8.2016.1.3

6.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Ilgın Bünyamin Uğur, Güreşçi Servet, Atalay Cemal Reşat (2016). Primary Ovarian Fibrosarcoma: A Case Report And Review Of The Literature. J Exp Ther Oncol. 2016 Jul;11(3):225-235. Review.

7.      Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Şen Ertuğrul, Özhamam Esra (2016). Sclerosing Stromal Tumour Of The Ovary İn A Postmenopausal Woman Presenting With Virilization. J Exp Ther Oncol. 2016 Jul;11(3):213-216.

8.      Çakmak Muzaffer, Yılmaz Hakkı, Bağlar Esra, Darcın Tahir, İnan Osman, Aktaş Aynur, Çelik Hüseyin Tuğrul, Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Akçay Ali (2015). Serum Levels Of Endocan Correlate With The Presence And Severity Of Pre-Eclampsia. Clinical And Experimental Hypertension, 38(2), 137-142., Doi: 10.3109/10641963.2015.1060993,

9.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kurt Aslıhan, Sakar Vefa Selimova, Atalay Cemal Reşat (2015). Pregnancy Outcome Of 149 Pregnancies İn Women With Epilepsy: Experience From A Tertiary Care Hospital. Interventional Medicine And Applied Science, 7(3), 108-113., Doi: 10.1556/1646.7.2015.3.4,

10.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Ertuğrul Funda Arpacı, Şen Ertuğrul, Ilgın Bünyamin Uğur, Atalay Cemal (2015). Spectrum Of Vulvar Lesions İn An Obstetrics And Gynecology Outpatient Clinic. Medicine Science | International Medical Journal, 4(1), 1876-1884. Doi: 10.5455/Medscience.2014.03.8185

11.  Kadiroğulları Pınar, Atalay Cemal Reşat, Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan (2015). Prevalence Of Co-Existing Endometrial Carcinoma İn Patients With Preoperative Diagnosis Of Endometrial Hyperplasia. Journal Of Clınıcal And Dıagnostıc Research, 9(10), 10-14., Doi: 10.7860/Jcdr/2015/12484.6618.

12.  Kılıç Niyazi, Özdemir Özhan, Başar Hakan Cevdet, Demircan Fadime, Ekmez Fırat,Yücel Oğuz (2015). Cabergoline For Preventing Ovarian Hyperstimulation Syndrome İn Women At Risk Undergoing İn Vitro Fertilization/İntracytoplasmic Sperm İnjection Treatment Cycles: A Randomized Controlled Study. Avicenna Journal Of Medicine, 5(4), 123, Doi: 10.4103/2231-0770.165121,

13.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Atalay Cemal Reşat, Şen Ertuğrul, Özhamam Esra (2015). Bilateral Malignant Mixed Serous Adenocarcinoma And Malignant Transitional Cell Carcinoma Of The Ovaries: An Extremely Rare Neoplasm. Interventional Medicine And Applied Science, 7(3), 132-134., Doi: 10.1556/1646.7.2015.3.9.

14.  Ertuğrul Funda Arpacı, Özakşit Gülnur, Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Yorgancı Ayçağ, Öztopçu Cihan (2015). Mid-Luteal Phase Doppler Assessment Of Uterine Artery Blood Flow İn Patients With A History Of Recurrent Pregnancy Loss. Mıtteılungen Klosterneuburg, 65 (1), 412-421.

15.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Atalay Cemal Reşat, Kurban Yüksel, Asgarova Vusala, Ünal Devrim Tuba (2015). Cystic Lymphangioma Of The Lesser Omentum İn A Pregnant Woman: A Case Report And Review Of The Literature. Journal Of Experimental Therapeutics And Oncology , 11(2), 155-158.

16.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal (2015). Vulvar Syringoma İn A Postmenopausal Woman: A Case Report. The Journal Of Reproductive Medicine, 60(9-10), 452-454.

17.  Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Nebioğlu Mehriban (2015). Postmenopausal Calcified Pedunculated Large Subserous Leiomyoma: A Case Report. Obstetrics Andgynaecology Cases - Reviews, 2(5), 1-2.

18.  Sarı Mustafa Erkan, Özdemir Özhan, Kadiroğulları Pınar, Ertuğrul Funda Arpacı, Atalay Cemal Reşat (2015). Mature Cystic Teratoma Of The Fallopian Tube İn A Postmenopausal Woman: A Case Report And Review Of The Literature. Case Reports İn Obstetrics And Gynecology, 2015, 1-4., Doi: 10.1155/2015/583021.

19.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şakar Vefa Selimova, Nebioğlu Mehriban, Atalay Cemal Reşat (2015). Clınıcal Report: Lipoma Of Round Ligament On The İntraperitoneal Portion (Abdominal Site): A Case Report. Journal Of Experimental Therapeutics And Oncology, 11 (2), 159-160.

20.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kalkan Dilek, Koç Esra Meltem, Özdemir Şeyda, Atalay Cemal Reşat (2014). Comprasion Of Ovarian Stromal Blood Flow Measured By Color Doppler Ultrasonography İn Polycystic Ovary Syndrome Patients And Healthy Women With Ultrasonographic Evidence Of Polycystic. Gynecological Endocrinology, 31(4), 322-326.

21.  Özdemir Özhan, Karaahmet Fatih, Sarı Erkan, Yakut Kadriye, Ertuğrul Funda Arpacı, Atalay Cemal (2014). Preterm Birth Related To Post-Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis İn Pregnancy With Newly Diagnosed Primary Sclerosing Cholangitis. Journal Of Obstetrics And Gynaecology, 35(3), 305-306., Doi: 10.3109/01443615.2014.948411.

22.  Erdoğan Serpil, Özdemir Özhan, Doğan Halef Okan, Sezer Sevilay, Atalay Cemal Reşat, Yılmaz Fatma Meriç, Koca Yüksel (2014). Liver Enzymes, Mean Platelet Volume, And Red Cell Distribution Width İn Gestational Diabetes. Turkısh Journal Of Medıcal Scıences, 44, 121-125., Doi: 10.3906/Sag-1301-41.

23.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kurt Aslıhan, Şen Ertuğrul, Atalay Cemal Reşat (2014). Recurrent Massive Haemoperitoneum Associated With Ruptured Corpus Luteum İn Women With Congenital Afibrinogenemia; Case Report. Turkish Journal Of Obstetrics And Gynecology, 11,242-245.

24.  Yılmaz Hakkı, Çelik Hüseyin Tuğrul, Özdemir Özhan, Kalkan Dilek, Namuslu Mehmet, Abuşoğlu Sedat, Atalay Cemal Reşat, Yiğitoğlu Ramazan (2014). Serum Galectin-3 Levels İn Women With Pcos. Journal Of Endocrinological Investigation, 37(2), 181-187., Doi: 10.1007/S40618-013-0032-Y.

25.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Kurt Aslıhan, İleri Ayşe Burcu, Atalay Cemal Reşat (2014). Sclerosing Stromal Tumour Of The Ovary: A Case Report And The Review Of Literature. Nigerian Medical Journal, 55(5), 432-437., Doi: 10.4103/0300-1652.140391

26.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Ertuğrul Funda Arpacı, Kurt Aslıhan, Selimova Vefa, Atalay Cemal Reşat (2014). The Effects Of A History Of Seizures During Pregnancy On Umbilical Arterial Blood Gas Values İn Pregnant Women With Epilepsy. Journal Of The Turkish German Gynecological Association, 15(3), 135-139., Doi: 10.5152/Jtgga.2014.13118.

27.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Akmut Evren, Selimova Vafa, Ünal Tuba, Atalay Cemal Reşat (2014). Complete Androgen İnsensitivity Syndrome With A Large Gonadal Serous Papillary Cystadenofibroma. Journal Of Human Reproductive Sciences, 7(2), 148-150., Doi:10.4103/0974-1208.138875.

28.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Asgarova Vusale, Atalay Cemal Reşat (2014). Intrauterine Contraceptive Device Migration To The Sigmoid Colon: A Case Report. Medicine Science | International Medical Journal, 4(2), 2257-2262., Doi: 10.5455/Medscience. 2014.03.8207.

29.  Özdemir Şeyda, Özdemir Özhan, Sezer Sevilay, Torun Oya, Çelik Hüseyin Tuğrul, Soydaş Ramazan, Atalay Cemal, Yıldırımkaya Metin (2014). The Measurement Of Urinary 8-Hidroxy2'deoxyguanosine Level With Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method İn Patients With Polycystic Ovary Syndrome. Journal Of Turkish Society Of Obstetric And Gynecology, 11(1),21-28., Doi: 10.5505/Tjod.2014.67934.

30.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Damlapınar Rukiye, Kalkan Dilek, Şen Ertuğrul, Atalay Cemal Reşat (2014). Termination Of A Pregnancy For The Third Time Due To Meckelgruber Syndrome: Case Report And Review Of Literature. Medicine Science | International MedicalJournal, 4(2), 2236-2243., Doi: 10.5455/Medscience.2014.03.8209.

31.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Akmut Evren, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal Reşat (2014). Complete Androgen İnsensitivity Syndrome İn Three Sisters: A Case Report. Turkish Journal Of Obstetrics And Gynecology, 11(2), 195-199.

32.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Selimova Vefa, Ilgın Bünyamin Uğur, Atalay Cemal Reşat (2014). A Case Report Of Complete Mole With Co-Existent Exaggerated Placental Site Reaction And Review Of The Literature. Nigerian Medical Journal, 55(2), 180-182., Doi: 10.4103/0300-1652.129670.

33.  Çelik Hüseyin Tuğrul, Serdar Muhittin Abdulkadir, Abuşoğlu Sedat, Sezer Sevilay, Özdemir Şeyda, Özdemir Özhan, Soydaş Ramazan, Bakır Fatih, Güngör Oya Torun,Turan Turhan, Yıldırımkaya Metin (2012). Determination Of Serum Testosterone Levels With Liquid Chromatography-Isotope Dilution Tandem Mass Spectrometry And Comparision With Other Immunoassays. Biochemistry & Analytical Biochemistry, 1(03), Doi: 10.4172/2161-1009.1000110.

34.  Aysan Erhan, Köroğlu Gürol, Türkeli Vildan, Özgönül Abdullah, Özyaşar Ali,Gülümser Çağrı, Kılıç Kemal, Ertürk Türker, Özdemir Özhan, Alparslan Ahmet Hamdi, Bayrak Savaş (2008). Resident Physicians İn Turkey: Results Of A Survey Of 1069 Residents From 11 Provinces. Turkish Journal Of Medical Sciences, 38(1), 35-42.

D.    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.      Semra Altıyaprak, Özhan Özdemir at al. Do mothers who do not undergo oral glucose tolerance testing harm theirselves and their babies?: One center results. 24th Wonca Europe Conference oral presentation. 28,06,2019

2.      Yıldız Hilal Koçer, Özdemir Özhan, Neslihan Altunsoy Şen, Özkara Adem, Kahveci Rabia, Atalay Cemal Reşat (2016). The Relationship Between Anxiety And Depression Levels With Metabolic Profile And Hirsutism Score İn Patients With Polycystic Ovary Syndrome. XI. Turkısh German Gynecology Congress.

3.      Küçükceran Hatice, Özdemir Özhan, Kıral Serkan, Berker Dilek Şensöz, Kahveci Rabia, Atalay Cemal Reşat (2015). Impact Of Vitamin D Levels And Oral Vitamin D (Cholecalciferol) Replacement Therapy On Menstrual Symptoms İn Dysmenorrheic Patients. 20th Wonca Europe Conference

4.      Öztürk Gülfer, Özdemir Şeyda, Özdemir Özhan, Kalkan Dilek, Erden Gönül, Sezer Sevilay, Atalay Cemal Reşat (2014). Inflammatory Markers İn Polycystic Ovary Syndrome. AACC Annual Meeting And Clinical Lab Expo.

5.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kurt Aslıhan, Şen Ertuğrul, Atalay Cemal Reşat (2014). Recurrent Massıve Haemoperıtoneum Assocıated Wıth Ruptured Corpus Luteum In Women Wıth Congenıtal Afıbrınogenemıa. X. Turkısh German Gynecology Congress.

6.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kurt Aslıhan, Özkan Esra, Atalay Cemal Reşat (2014). Adenocarcınoma Characterızed By Neuroendocrıne Dıfferentıatıon Arısıng In Mature Cystıc Teratoma Of Ovary. X. Turkısh German Gynecology Congress

7.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Kurt Aslıhan, İleri Ayşe Burcu, Atalay Cemal Reşat (2014). Sclerosıng Stromal Tumour Of The Ovary: A Case Report. X. Turkish German Gynecology Congress.

8.      Sarı Mustafa Erkan, Özdemir Özhan, Yakut Kadriye, Şakar Vefa, Atalay Cemal Reşat (2014). Steroıd-Only Resıstant Thrombocytopenıc Purpura In A 36-Week Pregnant Woman Treated Wıth Combıned Steroıd And Intravenous Immunoglobulın: A Case Report. X. Turkısh German Gynecology Congress.

9.      Sarı Mustafa Erkan, Özdemir Özhan, Yakut Kadriye, Atalay Cemal Reşat (2014). Evaluatıon Of The Results Of ‘See And Treat Procedure’ Wıth Respect To Pap Smear And Leep Results In Patıents Wıth Cytologıcal Abnormalıtıes. X. Turkısh German Gynecology Congress (Poster)

10.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kalkan Dilek, Koç Esra Meltem, Özdemir Şeyda, Atalay Cemal (2014). Comprasıon Of 3d Ovarıan Volume And Ovarıan Stromal Blood Flow Measured By Color Doppler Ultrasonography In Polycystıc Ovary Syndrome Patıents And Healthy Women Wıth Ultrasonographıc Evıdence Of Polycystıc. X. Turkısh German Gynecology Congress.

11.  Sarı Mustafa Erkan, Özdemir Özhan, Yakut Kadriye, Atalay Cemal Reşat (2013). Evaluation Of The Results Of See And Treat Procedure With Respect To Pap Smear And Leep Results İn Patients With Cytological Abnormalities. 7th Hellenic And 3rd Turkish On Colposcopy And Cervical Pathology Congress.

12.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kalkan Dilek, Selimova Vefa, Atalay Cemal (2013). Postmenopausal Bleeding Secondary To A İntrauterine Device Retained For 29 Years: A Case Report. SGI Summıt Turkey 2013 Innovatıons İn Obstetrıcs And Gynecology.

13.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Keskin Deha Denizhan, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal Reşat (2013). The Determination Of Women With Postmenopausal Bleeding Anxiety And Depression Risk Levels Before Endometrial Biopsy. Sgı Summıt Turkey 2013 Innovatıons İn Obstetrıcs And Gynecology.

14.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Yakut Kadriye, Erkılınç Gamze, Ünal Devrim Tuba, Atalay Cemal Reşat (2013). Leiomyoma İn The Vulva Of A Postmenapousal Woman; A Case Report. SGI Summıt Turkey 2013 Innovatıons İn Obstetrıcs And Gynecology.

E.     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Keskin Deha Denizhan, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal (2015). Postmenopozal Kanaması Olan Hastalarda Endometrial Biyopsi Öncesi Anksiyete Ve Depresyon Risk Düzeylerinin Belirlenmesi. Bozok Tıp Dergisi, 5(2), 46-50.

2.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kurt Aslıhan, Selimova Vefa, Atalay Cemal Reşat (2015). Nadir Bir Hipogonadotropik Hipogonadizm Nedeni Olarak Inkontinentia Pigmenti: Olgu Sunumu [Incontinentia Pigmenti As A Rare Cause Of Hypogonadotropic Hypogonadism: A Case Report]. Jinekoloji - Obstetrik Ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 12(5), 198-199.

3.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Ertuğrul Funda Arpacı, Şakar Vefa Selimova, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal (2014). Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğine Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 24(1), 24-29.

4.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Atalay Cemal (2014). Renal Transplantasyon Sonrası Gebelik. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal Of Bakirkoy, 10, 1-6., Doi: 10.5350/Btdmjb201410101.

5.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Ertuğrul Funda Arpacı, Şakar Vefa Selimova, Akmut Evren, Atalay Cemal (2014). X;7 Translokasyonu Olan Hipergonadotropik Primer Amenore [X;7 Translocation İn Woman With Hypergonadotropic Primer Amenorrhea: Case Report]. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 24(2), 123-125.

6.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Kalkan Dilek, Selimova Vefa, Atalay Cemal (2014). Postmenauposal Bleeding Due To An Intrauterine Device Forgotten For 29 Years: A Case Report. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 6(2), 97-100., Doi: 10.5222/İksst.2014.097

7.      Başer Hakan Cevdet, Özdemir Özhan, Kılıç Niyazi, Demircan Fadime, Ekmez Fırat, Yücel Oğuz (2014). Preterm Eylem Tedavisinde Nifedipin'in Yeri. Bozok Tıp Dergisi, 4(3), 41-47.

8.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Ertuğrul Funda Arpacı, Kurt Aslıhan, Atalay Cemal (2014). A Subfertile Couple With Inv(9)(P11q13) Had Spontaneous Pregnancies Which Was Prenatally Diagnosed As Having Inv(9)(P12q13),13p+ Aswell As Polyhydramnios And Club Foot: Case Report. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 24(2), 130-132.

9.      Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Yakut Kadriye, Erkılınç Gamze, Ünal Devrim Tuba, Atalay Cemal (2014). Postmenopozal Kadında Vulvar Leiomiyom Olgusu [Leiomyoma İn The Vulva Of A Postmenapousal Woman: Case Report]. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, 24(1), 67-70.

10.  Keskin Deha Denizhan, Keskin Seda, Çetin Orkun, Atmaca Fatma Ferda Verit, Yücel Oğuz, Özdemir Özhan (2013). The Importance Of Micronutrient Deficiency İn The Etiology Of Anemia İn The First Trimester Pregnancy. Perinatal Journal, 21(2), 72-76., Doi: 10.2399/Prn.13.0212005

11.  Keskin Seda, Keskin Deha Denizhan, Özdemir Özhan (2013). Histerektomi Endikasyonları Ve Histopatolojik Tanıların Dağılımı. Cumhuriyet Medical Journal, 35(3), 357-362., Doi: 10.7197/1305-0028.2055

12.  Özdemir Özhan, Yücel Oğuz, Keskin Seda, Keskin Deha Denizhan (2012). Skarsız Uterusta Uterin Rüptür: Olgu Sunumu. Kadın Doğum Dergisi, 10(3), 2448-2451.

13.  Selçuk Mustafa Yasin, Usman Mustafa Gökhan, Oktay Mehtap, İstanbullu Ahmet, Özdemir Özhan, Saraçoğlu Ömer Ferit (2012). The Relationship Of Postpartum Depression With Weight Gain During Pregnancy And Sociodemographic Factors. Journal Of Turgut Ozal Medical Center, 19(4), 256-263., Doi: 10.7247/Jtomc.19.4.10

14.  Keskin Deha Denizhan, Özdemir Özhan, Yücel Oğuz, Güngül Ezgi Erdoğan, Keskin Seda (2012). Anormal Servikal Smear Sitolojili Hastaların Histopatolojik Değerlendirilmesi Ve Demografik Analizi. Kadın Doğum Dergisi, 10(3), 2440-2447.

15.  Güngül Ezgi Erdoğan, Özdemir Özhan, Yücel Oğuz, Keskin Deha Denizhan, Keskin Seda (2012). Infertilite Tanısıyla Laparoskopi Ve Histeroskopi Yapılan Hastaların Sonuçları Ve Demografik Analizleri. Kadın Doğum Dergisi, 10(3), 2461-2466.

16.  Bakır Fatih, Çelik Hüseyin Tuğrul, Özdemir Özhan, Yıldırımkaya M Metin (2012). The Relationship Between Pregnancy Complications And Afp, Hcg And Unconjuge Estriol Level In Maternal Serum. Turkish Bulletin Of Hygiene And Experimental Biology, 69(4), 213-218., Doi:10.5505/Turkhijyen.2012.96967

17.  Saraçoğlu Ferit, Aygün Gökhan, Özdemir Özhan, Atalay Cemal (2011). Gebelikte Kardiyovasküler Hastalıkların Feto-Maternal Parametreler Üzerine Etkisi. Kadın Doğum Dergisi, 10(1), 2311-2321.

18.  Özdemir Özhan, Saraçoğlu Ömer Ferit (2011). Gebelik Ve Kanser. Kadın Doğum Dergisi, 8(3), 1889-1997.

19.  Saraçoğlu Ömer Ferit, Güneri Nihan, Özdemir Özhan, Balaban Neriman, Atalay Cemal (2009). Genetik Amaçlı Amniyosentez Yapılan Hastalarda İşlem Sonrası Kullanılan İğne Ve Amniyon Sıvı Kültürlerinin Sonuçları Ve Gebeliğe Etkisi. Kadın Doğum Dergisi, 6(4), 1520-1527.

20.  Saraçoğlu Ferit, Özdemir Özhan (2009). İkinci Trimesterde Uygulanan İnvaziv Girişimlerde Antibiyotik Proflaksisinin Yeri. Kadın Doğum Dergisi, 6(4), 1505-1508.

21.  Saraçoğlu Ferit, Özdemir Özhan, Atalay Cemal (2009). Adneksial Kitlelerin Benign Malgn Ayrımında Fdg Pet Ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması. Kadın Doğum Dergisi, 6(1),

F.     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.      Özdemir Özhan (2019). Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Yönetimi. TJOD Ankara Şubesi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Pazar Sabahı Toplantıları. Davetli Panelist

2.      Özdemir Özhan (2018). 8. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2018) Oturum Başkanlığı.

3.      Özdemir Özhan (2018). 6. Prevention of Brain Lesion in Fetal Infections. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi. Davetli Konuşmacı

4.      Özdemir Özhan (2017). “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi LC PUFA (Long-chain polyunsaturated fatty acids) KURSU. Davetli Konuşmacı.

5.      Özdemir Özhan (2016). İlk Trimester Tarama Testleri ve Değerlendirilmesi. TJOD Ankara Şubesi 2. Asistan Kursu. Davetli Konuşmacı.

6.      Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Şen Ertuğrul, Usluca İsmail Hakkı (2015). Postmenopozal Bir Kadında Virilizasyonla Ortaya Çıkan Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

7.      Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Özcanlı Gizem, Ertuğrul Funda Arpacı (2015). Postmenopozal Vulvar Lipom Olgusu. 13. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi.

8.      Oğuz Esra Fırat, Boğdaycıoğlu Nihal, Yılmaz Fatma Meriç, Turan Turhan, Özdemir Özhan, Atalay Cemal Reşat, Halil Korkut Dağlar (2015). Preekleampsili Gebelerde Tiyoldisülfit Dengesinin Değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi.

9.      Atalay Cemal Reşat, Özdemir Özhan, Boyar Esra, Ertuğrul İsmail Hakkı (2015). Renal Transplantasyon Sonrası Başarılı Gebelik Olgusu. 13. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

10.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Ertuğrul Funda Arpacı, Şen Ertuğrul, Ilgın Bünyamin Uğur, Atalay Cemal Reşat (2014). Spectrum Of Vulvar Lesions Evaluated İn An Obstetrics And Gynecology Outpatient Clinic. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi

11.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Selimova Vefa, Nebioğlu Mehriban, Atalay Cemal Reşat (2014). Lipoma Of Round Ligament: A Case Report. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.

12.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Ilgın Bünyamin Uğur, Güreşçi Servet, Atalay Cemal Reşat (2014). Primary Ovarian Fibrosarcoma: A Case Report. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi.

13.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Akmut Evren, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal (2013). Komplet Androjen İnsensitivite Sendromlu Üç Kız Kardeş: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi.

14.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Şen Ertuğrul, Özcanlı Gizem, Atalay Cemal (2013). Vulvar Siringoma: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi.

15.  Özdemir Özhan, Sarı Mustafa Erkan, Damlapınar Rukiye, Kalkan Dilek, Şen Ertuğrul, Atalay Cemal (2013). Üçüncü Kez Meckel Sendromu Tip 1 Nedeni İle Gebelik Tahliyesi Yapılan Olgu. 11. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi.

16.  Erdoğan Serpil, Özdemir Özhan, Ergin Merve, Kalkan Dilek, Sarı Mustafa Erkan, Atalay Cemal Reşat, Yıldırımkaya Mustafa Metin (2013). Polikistik Over Sendromunda Bakır Metabolizması Değişikliği. 25. Ulusal Biyokimya Kongresi.

17.  Erdoğan Serpil, Özdemir Özhan, Sezer Sevilay, Atalay Cemal Reşat, Yılmaz Fatma Meriç, Koca Yüksel (2013). Gestasyonel Diabet Gelişiminin Tahmmininde Ortalama Platelet Hacmi Ve Eritrosit Dağılım Hacminden Daha İyi Bir Belirleyici Olarak Karaciğer Enzimlerinin Ölçümü. 11. Ulusal Jinekoloji Ve Obstetrik Kongresi

Bakır Fatih, Çelik Tuğrul, Özdemir Özhan, Yıldırımkaya Metin (2008). The Relationship Of Pregnancy Complications And AFPp, Hcg And Unconjuge Estriol Level Detected İn Maternal Serum. 20. Ulusal Biyokimya Kongresi