T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Güncelleme Tarihi: 12/10/2021

KLİNİK TANITIMI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, 1957 yılında kurulmuştur. Altmış yıldır çocuklara hizmet veren kliniğimizde toplam yatak sayısı 30, küvöz sayısı ise 17’dir.

Genel pediatri polikliniğinde uzman hekimler tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir, ek olarak iki poliklinikte de sağlam bebek muayene ve izlemi yapılmaktadır.Klinik laboratuvarında terapötik aferez işlemleri (kök hücre aferezi, lökoferez ve plazma değişimi) ve diğer laboratuvar işlemleri yapılmaktadır. Kliniğimizde ayrıca ayaktan ve yatan hastalar için bir uzman diyetisyen tarafından tıbbi beslenme tedavisi verilmektedir.

Çocuk nörolojisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk endokrinolojisi, çocuk alerjisi ve yenidoğan polikliniklerinde yan dal uzmanı hekimler tarafından poliklinik hizmeti sunulmaktadır.

Pediatrik Kemik İliği/Kök Hücre Nakil Merkezi, kliniğimizde 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Çocuk hematolojisi ve çocuk onkolojisi birimlerinin iş birliği ile otolog ve aile içi veya akraba dışı vericilerden allojeneik kök hücre nakli yapılmaktadır.

Çocuk kardiyolojisi polikliniğinde transtorasik ekokardiyografi, transözofageal ekokardiyografi, fetal ekokardiyografi işlemlerine ek olarak tanısal ve girişimsel kateterizasyon, anjiografi ve elektrofizyolojik çalışmalar yapılabilmektedir.

Çocuk gastroenterolojisi polikliniğinde hastalara tanı ve tedavi amaçlı endoskopi işlemi yapılabilmektedir.

Yenidoğan kliniği üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım hizmeti vermektedir. Yenidoğan kliniğinde çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerin takip ve tedavilerinin yanısıra, nitrik oksit tedavisi, hipotermi tedavisi ve prematüre retinopatisi (ROP) lazer tedavileri uygulanmaktadır.

Çocuk nefrolojisi polikliniğinde yatan ve ayaktan başvuran hastalara hizmet sunulmakta ve gerekli görülen hastalara hemodiyaliz yapılabilmektedir.

Çocuk endokrinolojisi polikliniğinde yatan ve ayaktan başvuran hastalara hizmet sunulmaktadır.

Çocuk nörolojisi polikliniğinde yatan ve ayaktan başvuran hastalar için tanısal amaçlı elektroensefalografi işlemi yapılabilmektedir.

Kliniğimizde uzun süreli yatarak tedavi gören çocukların eğitimlerini kesintisiz sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yalçın Eskiyapan İlkokulu’na bağlı, bir öğretmeni olan hastane sınıfı da hizmet vermektedir.

9 yaşından küçük çocukların kan alma işlemi kliniğimizdeki kan alma merkezinde yapılmaktadır.

Kliniğimizde çocukların hastane korkusunu yenmeleri ve beklerken sıkılmamaları için oluşturulmuş bir adet çocuk oyun parkı da bulunmaktadır.

Çalışma ve Eğitim Programı

Her gün sabah saat 8:15-9:00 arasında servis ekibi tarafından yatan hasta eğitim viziti yapılmaktadır. Her salı 15:00-16:00 arası seminer, her çarşamba 15:00-16:00 arası olgu sunumu ve dosya viziti, her perşembe 15:00-16:00 arası makale toplantısı yapılmaktadır. Bunlara ek olarak ilgili yan dal birimlerince yan dal uzmanlık öğrencileri için uzmanlık alanıyla ilgili eğitim programı da uygulanmaktadır.

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu

Prof. Dr. Bülent ÜNAY, Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Öğretim Üyeleri ve Eğitim Görevlileri
Prof. Dr. Ayhan KILIÇ, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı
Prof. Dr. Necati BALAMTEKİN, Çocuk Gastroenterelojisi Uzmanı
Prof. Dr. Belma SAYGILI KARAGÖL, Yenidoğan Uzmanı
Doç. Dr. Orhan GÜRSEL, Çocuk Hematolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Erman ATAŞ, Çocuk Onkolojisi Uzmanı
Doç. Dr. Onur AKIN, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı

Dr.Öğr.Üyesi Cengiz ZEYBEK, Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
Dr.Öğr.Üyesi Mutluay ARSLAN, Çocuk Nörolojisi Uzmanı
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet BOLAT, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı


Uzman Doktorlar
Prof. Dr.İsmail Zafer ECEVİT,Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Doç. Dr. Şeyma KAYALI, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı

Doç .Dr  Ömer KARTAL, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı

Doç. Dr. Ayşe BÜYÜKCAM, Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Uzm. Dr. Sevinç ODABAŞI GÜNEŞ, Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı
Uzm. Dr. Nazlı ERCAN, Çocuk Alerjisi Uzmanı
Uzm. Dr. Erhan ÇALIŞICI, Yenidoğan Uzmanı
Uzm.Dr  Eda BALKAYA, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı

Uzm.Dr. Deniz YAPRAK, Yenidoğan Uzmanı
Uzm.Dr. Nuray ALPMAN, Çocuk Nefrolojisi Uzmanı
Uzm.Dr. Aysun TEKELİ, Çocuk Acil Uzmanı
Uzm.Dr. Cihangül BAYHAN, Çocuk Enfeksiyon Uzmanı
Uzm.Dr. Hakan ERÇELEBİ, Çocuk Nörolojisi Uzmanı

Uzm. Dr. Didem ÖZTÜRK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Kazım KUTLUTÜRK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Meral ŞİMŞEK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Eyüp GEYİK, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr. Bahar ÖZTELCAN GÜNDÜZ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr Ayşe AKKUŞ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm. Dr.Mehmet CENGİZ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm.Dr.Elmas YILMAZ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm Dr.Şerife ÖZTÜRK YILMAZ, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı
Uzm.Dr. Bilgehan Betül BİÇER, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı

Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri
Uzm. Dr. Özgen HÜR, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm. Dr. Ayşenur COŞKUN, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm. Dr. Canan ÜSTÜN, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm. Dr. Ali Dinç BOZAT, Yenidoğan Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr  Melike ARSLAN, Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Mine Çiğdem ŞENOĞLU, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. İrem TÜRKYILMAZ, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Hasan ÇELİK, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr  Coşkun Fırat ÖZKEÇECİ ,Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr  Edibe Gözde BAŞARAN , Çocuk Gastroenterolojisi Uzmanlık Öğrencisi
Uzm.Dr. Nadir YALÇIN, Çocuk Nörolojisi Uzmanlık Öğrencisi


Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Eren SARI
Dr. Merve BOZDOĞAN
Dr. Nur Özlem ÖZDOĞAN
Dr. Zafer EKİCİ
Dr. Hüseyin Ilgın BAL
Dr. Nurgül BALDEMİR
Dr. Esin KAHRAMAN
Dr. Yaşar Cihad KILINÇ
Dr. Deniz HONAMLI
Dr. Mina MISIRLIGİL
Dr. İrem ATASOY
Dr. Mehmet ODA
Dr. Meral ÖREN
Dr. Gamze CENGİZ
Dr. Beril Canan AKSOYDAN
Dr. Nur Sultan ÖLMEZ
Dr. Burcu YILMAZ
Dr. Buse YILMAZ
Dr. Tuğçe TOPÇU
Dr. Ali Canberk KÖKNAROĞLU
Dr. Dilan KARAKUŞ
Dr. Hüdaverdi KARA
Dr. Betül DEMİRBAŞ
Dr. Hilal IŞIK
Dr. Muhammet Furkan KALIN
Dr. İbrahim Emre KALAY
Dr. Merve UYSAL
Dr. Sümeyye TÜRK
Dr. Seyyidenur ERDEM
Dr. Zeynep Begüm ERENSOY
Dr. Derya HAN
Dr. Duygu GÜNDÜZ
Dr. Kübra ÜNAL
Dr. Kübra KOÇAKLI
Dr. Sahra GÖKÇEN
Dr. Damla Gül KESKİN
Dr. Merve YILMAZ
Dr. Ziya Ayberk ÖZBEK

KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg