T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hematoloji

Güncelleme Tarihi: 19/02/2019

KLİNİK TANITIMI

Hematoloji Kliniğimiz, Onkoloji Kliniği ile birlikte müstakil bir binada yer almaktadır. Binanın giriş katında 2 adet poliklinik odası ve hematoloji laboratuvarı, birinci katında 20 yataklı klinik, Terapötik Aferez Ünitesi, öğretim üyeleri bölümü, ikinci katında ise Kemik İliği Nakil Ünitesi mevcuttur.

A. POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Hematoloji kliniği binası giriş katında 2 poliklinik olarak hizmet vermektedir. Polikliniklerimizde her türlü benign veya malign hematolojik hastalıkların ayaktan takip ve tedavisi düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

B-AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
Hematoloji kliniği birinci katta bulunan 6 yataklı ayaktan tedavi ünitesinde her türlü kemoterapi, parenteral demir tedavisi, transfüzyonlar ve hematolojik spesifik işlemler (Flebotomi vb) deneyimli hemşire kadrosu ile uzman doktor nezaretinde uygulanmaktadır.

C. AYAKTAN HASTA GİRİŞİM ÜNİTESİ
Poliklinik hastalarının kemik iliği aspirasyon ve biyopsileri ile, takipli hastaların katater bakımları, pansumanları burada yapılmaktadır.

Ç. KLİNİK HİZMETLERİ
Hematoloji kliniği binası birinci katta toplam 20 yatak ile yatan hasta hizmeti vermektedir. Bu ünitede her türlü hematolojik maligniteler ile selim hematolojik hastalıklar tedavi edilmektedir.

D. TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ
Hematoloji kliniği bünyesinde bulunan Terapötik Aferez Merkezimiz, ruhsatlı bir merkez olup, deneyimli personel tarafından yıllık ortalama 300-400 terapötik aferez işlemi yapılmaktadır. Merkezimizde her türlü plazmaferez, kök hücre aferezi, lipid aferezi, lökoferez, terapötik trombosit aferezi, sitokin adsorbsiyon işlemleri, eritrosit exchange ve fotoferez işlemleri gerçekleştirilmektedir.

E. ÖZEL TESTLER İÇİN HEMATOLOJİ LABORATUVARI
Hematolojik hastalıklar için yapılması istenen rutin dışı, bazı özel testler poliklinik binasında bulunan iki bölümden oluşan Hematoloji laboratuarında yapılmaktadır. Periferik yayma ve kemik iliği incelemeleri hastane bünyesinde sadece laboratuarımızda yapılmakta ve tüm örnekler öğretim üyesi ya da uzman doktor tarafından incelenerek rapor edilmekte, acil durumlarda bir saatte sonuç verilmektedir. Özel koagulasyon testleri deneyimli personel tarafından hastane bünyesinde sadece laboratuarımızda yapılmakta ve tüm örnekler öğretim üyesi ya da uzman doktor tarafından doğruluğu incelenerek rapor edilmektedir. Laboratuarımızda ayrıca lösemi tanısına yardımcı olacak özel boyamalar, Ankara’da az merkezde bulunan trombosit agregasyon testleri ile bazı spesifik hematolojik testler yapılmaktadır.

F. KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ
Gülhane Kemik İliği Nakli Merkezi 1984 yılında kurulan ve Türkiye’de ilk kemik iliği naklini gerçekleştirerek kemik iliği nakli konusunda öncülük etmiş bir merkezdir. Merkezimiz kuruluşundan beri International Bone Marrow Transplantation Registry’nin ve 1998 den itibaren European Bone Marrow Transplantation Registry’nin aktif üyesidir. Kök hücre nakil merkezimizde otolog, akrabadan allogeneik, akraba dışı ve dünyada ve Türkiye'de az sayıda merkezde yapılan haploidentik kök hücre nakilleri olmak üzere farklı nakil yöntemleri Hematoloji kliniğinin deneyimli doktor ve hemşire kadrosu ile gerçekleştirilmektedir.
Tıbbi Onkoloji kliniği ile ortak olarak kullanılan ve merkezi sistem hepafiltreli 4 yataklı transplantasyon merkezimizde yıllık ortalama 50-60 nakil yapılmaktadır. Kemik iliği nakil ünitmiz 2015 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında Türkiye'de kemik iliği nakli yapan merkezler arasında mortalite ve morbidite oranları en düşük olan nakil ünitelerinden biridir.

DOKTORLARIMIZ


İdari ve Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. Meltem AYLI

Öğretim Üyeleri
Dr.Öğr.Üyesi Murat YILDIRIM

Uzman Doktorlar
Uzm. Dr. Bilge UĞUR
Uzm. Dr. Ramazan ÖCAL
Uzm. Dr. Melda ÖZKAN