Hematoloji
11 Haziran 2024

KLİNİK TANITIMI

Hematoloji Kliniğimiz, Dahili Tıp Bilimleri binası 6. Katında yer almaktadır. Binanın giriş katında 4 adet poliklinik odası ve Ayaktan Kemoterapi ünitesi bulunmaktadır.32 yataklı klinik, altıncı katta bulunmakta olup, yedinci katta Terapötik Aferez Ünitesi ve Kemik İliği Nakil merkezi ve ayaktan müdahale odası yer almaktadır. Öğretim üyeleri bölümü, altıncı kattadır. A. POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Hematoloji kliniği Dahili Tıp Bilimleri binası giriş katta 4 poliklinik olarak hizmet vermektedir. Polikliniklerimizde her türlü benign veya malign hematolojik hastalıkların ayaktan takip ve tedavisi düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

B-AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ

Dahili Tıp Bilimleri binası, giriş katında ayaktan Kemoterapi Ünitesi merkezi mevcuttur. Bu ünitede günübirlik Kemoterapiler verilmektedir.

C. AYAKTAN  MÜDAHALE  GİRİŞİM ÜNİTESİ

Yedinci katta bulunan ayaktan tedavi ünitesinde parenteral demir tedavisi, transfüzyonlar ve hematolojik spesifik işlemler (Flebotomi vb) deneyimli hemşire kadrosu ile uzman doktor nezaretinde uygulanmaktadır.


D. AYAKTAN HASTA GİRİŞİM ÜNİTESİ

Poliklinik hastalarının kemik iliği aspirasyon ve biyopsileri ile, takipli hastaların katater bakımları, pansumanları burada yapılmaktadır.


E. KLİNİK HİZMETLERİ

Hematoloji kliniği Dahili Tıp Bilimleri binası altıncı katta toplam 32 yatak ile yatan hasta hizmeti vermektedir. Bu ünitede her türlü hematolojik maligniteler ile selim hematolojik hastalıklar tedavi edilmektedir.


F. TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ

Hematoloji kliniği bünyesinde bulunan Terapötik Aferez Merkezimiz, ruhsatlı bir merkez olup, deneyimli personel tarafından yıllık ortalama 250-350 terapötik aferez işlemi yapılmaktadır. Merkezimizde her türlü plazmaferez, kök hücre aferezi, lipid aferezi, lökoferez, terapötik trombosit aferezi, sitokin adsorbsiyon işlemleri, eritrosit exchange ve fotoferez işlemleri gerçekleştirilmektedir.


G. ÖZEL TESTLER İÇİN HEMATOLOJİ LABORATUVARI

Hematolojik hastalıklar için yapılması istenen Periferik yayma ve kemik iliği incelemeleri hastane bünyesinde sadece laboratuarımızda yapılmakta ve tüm örnekler öğretim üyesi ya da uzman doktor tarafından incelenerek rapor edilmektedir.

Ğ. KEMİK İLİĞİ NAKİL ÜNİTESİ

Gülhane Kemik İliği Nakli Merkezi 1984 yılında kurulan ve Türkiye’de ilk kemik iliği naklini gerçekleştirerek kemik iliği nakli konusunda öncülük etmiş bir merkezdir. Merkezimiz kuruluşundan beri International Bone Marrow Transplantation Registry’nin ve 1998 den itibaren European Bone Marrow Transplantation Registry’nin aktif üyesidir. Kök hücre nakil merkezimizde otolog, akrabadan allogeneik, akraba dışı ve dünyada ve Türkiye'de az sayıda merkezde yapılan haploidentik kök hücre nakilleri olmak üzere farklı nakil yöntemleri Hematoloji kliniğinin deneyimli doktor ve hemşire kadrosu ile gerçekleştirilmektedir. Tıbbi Onkoloji kliniği ile ortak olarak kullanılan ve merkezi sistem hepafiltreli 7 yataklı transplantasyon merkezimizde yıllık ortalama 50-60 nakil yapılmaktadır.DOKTORLARIMIZ


İdari ve Eğitim Sorumlusu
Prof. Dr. Meltem AYLI

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Melda CÖMERT
Dr.Öğr.Üyesi Murat YILDIRIM


Uzman Doktorlar
Uzm. Dr. Bilge UĞUR

Uzm. Dr. Selim SAYIN
Uzm. Dr. Tuba BULDUK
Uzm. Dr. Batuhan ERDOĞDU
Uzm. Dr. Ebru KILIÇ GÜNEŞ 
Uzm. Dr. Mine KARADENİZ
Uzm. Dr. Bülent KARAKAYA
Uzm. Dr. Gül YAVUZ ERMİŞ

Yan Dal Uzm. Öğr.

Dr. Haydar ZENGİN
Dr. Esen COŞKUN
Dr. Esra KİRİKTİR
Dr. Burak DUMLUDAĞ
Dr. Duygu GÜL