Üroloji Kliniği
14 Mayıs 2024

KLİNİK TANITIMI
Üroloji Bölümü, Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Bu bölüm; klinik kısmı, idari kısım, poliklinik kısmı, özel teşhis ve laboratuvar kısmı ve eğitim-öğretim kısmından oluşmaktadır.
 
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ana binasında zemin katında konuşlanmış olup, 38 hasta yatağı mevcuttur. Klinik içerisinde sistoskopi ünitesi ve ultrasonografi mevcuttur. Poliklinik kısmında taş kırma ünitesi ve ürodinami laboratuvarı yer almaktadır.
 
Bu bölümde üroloji ile ilişkili hastalıklara poliklinik ve yatırarak tedavi hizmetleri sunmaktadır. Poliklinikte her gün 1 öğretim üyesi, 3 uzman ve 1 uzmanlık öğrencisi, Taş kırma merkezinde 1 uzman ve 1 teknisyen, Ürodinami merkezinde 1 teknisyen ve 1 hemşire görev yapmaktadır. Ameliyathanede her gün üroloji ile ilgili genel ameliyatlar, kanser ameliyatları, taş ameliyatları, çocuk ürolojisi ameliyatları ve kadın ürolojisi ameliyatları yapılmaktadır. Belirli günlerde ise laparoskopik ve robotik cerrahi ameliyatları yapılmaktadır.
Eğitim öğretimle ilgili geliştirme faaliyetleri planlanmakta, programlar hazırlanmakta, araştırma, bilimsel çalışma ve idari faaliyetler yürütülmektedir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda o yıla ait araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetleri ve gelecek yılın programı bir rapor halinde Klinik Eğitim ve Öğretim Sorumlusu’na sunulmaktadır.

Bilimsel araştırmalar ile yurtiçi ve yurtdışı yayınlar yapılmaktadır. Verilecek derslerin programları hazırlanmakta, diğer bölümler ile arasındaki işbirliği esasları tespit edilerek uygulanmaktadır. Tıptaki yeni gelişmeler ve teknolojilerin ışığında modern tıbbın olanaklarından en üst düzeyde yararlanılmakta ve yeni elemanlar yetiştirilmektedir. Üroloji bölümünde bulunan uzmanlık öğrencilerinin bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra kanuni rotasyonları planlanmakta ve uygulanması sağlanmaktadır. Üroloji uzmanlık öğrencileri 5 yıllık ihtisas sürelerinde 9 ay rotasyon yapmaktadırlar (Nefroloji 2 ay, Çocuk Cerrahisi 1 ay, Genel Cerrahi 3 ay)

Üroloji ülkemizde ve dünyada gelişmelerden en çok olay pay alan klinik bilim dallarından birisidir. Teknolojide olan gelişmeler ürolojik hastalıklarda daha pratik çözümler ortaya çıkarmaktadır. Hızlı hasta döngüsü ve yüksek hasta potansiyeli ile ülkemizin en faal üroloji departmanlarından birisi olan bu bölüm, modern ürolojinin tüm imkanlarını yakından takip ederek bilimsel ve işlevsel olarak ülke çapında örnek bir klinik olma özelliğini, kuruluşundan bu yana sürdürmektedir.


MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Üroflovmetri Cihazı: Üroflovmetri; birçok ürolojik hastalığın tanısında kullanılan idrar boşaltılması esnasında akım hızının ve şeklinin belirlendiği temel bir ürodinamik incelemedir.

Ürodinami Ünitesi: Ürodinami idrarın depolanması, taşınması ve boşaltılması ile ilgili fizyolojik ve patolojik etkenlerin ortaya konulmasına ve ölçülmesine yarayan nöroürolojik tanı aracıdır. Ürodinamik çalışmalar içinde; sistometri, ÜF, üretral basınç profili ve kombine çalışmalar olmak üzere 4 temel inceleme vardır.

Biofeedback Tedavi Ünitesi: Disfonksiyonel işemesi olan çocuklarda; bigisayar oyunu vasıtasıyla işeme kontrolünde önemli bir yer tutan pelvik taban kaslarının doğru ve etki kullanılmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir.

Sistoskopi Ünitesi: Endoskopik olarak üretradan girilerek mesane, prostat ve üretranın görüntülü olarak incelenmesidir.

Taş kırma (ESWL) Ünitesi: ESWL; ses dalgaları yardımıyla vücut yüzeyinden üriner sistem taşlarının kırılmasıdır.

Mikroskop: Erkek infertilitesinin önemli sebeplerinden birisi olan varikoselin etkili bir şekilde tedavi edilmesinde yardımcıdır (mikroskopik varikoselektomi).

Endovizyon Sistemleri: Bütün endoskopik ameliyatlarda kullanılan görüntüleme sistemleridir.

Greenlight Cihazı: Benin Prostat Hiperplazisinin (BPH) tedavisinde kullanılan minimal invaziv cerrahi tedavi yöntemlerinden birisidir.

Plazmakinetik Sistemi: Birçok ürolojik ameliyatda plazmakinetik kullanılmaktadır.

Lazer (Holmium) Litotriptör: Üreter ve mesane taşlarının kırılmasında, üreteropelvik ve üreterovezikal darlıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Ultrasonik/Pnömotik kombine Taşkırma Cihazı: Perkütan taş cerrahisi sırasında kullanılmaktadır.

Skopi ve C kollu röntgen cihazı: Perkütan taş cerrahisi ve radyolojik görüntüleme gerektiren ameliyatlar sırasında kullanılmaktadır.

Fleksibl üreterorenoskopi: Böbrek içerisindeki taşların lazer kullanılarak kırılmasını sağlayan bir cihazdır.

Robotik Cerrahi ile Ameliyat: Hastanın karın boşluğuna küçük kesilerden yerleştirilen bir kamera ve birkaç adet robotik kol sayesinde cerrahın ameliyat ettiği bölgeyi daha yakından ve 3 boyutlu olarak gördüğü, küçük sinir ve damarların dahi korunduğu, ameliyat sonrasında daha hızlı iyileşmenin olduğu ve daha hızlı normal yaşama dönme imkanı veren bir ameliyat sistemidir.

DOKTORLARIMIZ
Eğitim  ve İdari Sorumlu
Prof. Dr. Selahattin BEDİR

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Selahattin BEDİR

Prof.Dr.İ.Yaşar ÖZGÖK
Doç.Dr.Turgay EBİLOĞLU
Doç.Dr.Selçuk SARIKAYA


Uzman Doktorlar
Prof.Dr.Halil Gürdal İNAL
Prof.Dr.Cengiz KARA
Doç.Dr.Adem Emrah COĞUPLUGİL
Doç.Dr.Cihat ÖZCAN
Uzm.Dr.Fahri Yavuz İLKİ
Uzm.Dr.Yusuf Kadir TOPÇU
Uzm.Dr.Alper Murat ALBAYRAK (Embriyoloji Uzmanı)
Uzm.Dr.Ömer Barış YÜCEL, Çocuk Ürolojisi Uzmanı

 
Uzmanlık Öğrencileri

Dr. Vüsal RZAYEV
Dr. Volkan DEMİRCİ
Dr. Nuriye Gül BULUT
Dr. Doğucan Nuri UĞUR
Dr. Özgür ÇINAR
Dr. Çetin KOCABIYIK
Dr. Oğuzhan İsmail KALLİMCİ

Dr. Berat BENER 
Dr. Hamdi GÖZ
Dr. Burak ÜNAL
Dr. Mehmet Selçuk BUYANTEMUR
Dr. Burak TOPÇU
Dr. İpek ŞEN
Dr. Selçuk SARIKAYA

KLİNİĞİMİZDEN GÖRÜNTÜLER
  • Endovizyon Sistemleri
  • Taş Kırma (ESWL) Ünitesi
  • Plazmakinetik.jpg
  • Robotik Cerrahi ile Ameliyat
  • Robotik Cerrahi
  • Sistoskopi Ünitesi
  • Ürodinami Ünitesi
  • Üroflovmetri Cihazı
  • Mikroskop