Nefroloji
18 Nisan 2024

KLİNİK TANITIMI
Nefroloji Bilim Dalı’nda verilen hizmetler; ayaktan poliklinik muayenesi, ayaktan ve yatan hastalarda konsültasyon, yataklı serviste tanı ve tedaviye yönelik uygulamalar, böbrek yetmezlikli olgularda periton diyalizi ve hemodiyaliz başlıklarıyla sıralanabilir. Poliklinik hizmetleri Dahili Bilimler Binası zemin kat poliklinikler kısmında Nefroloji Bilim Dalı’na ait 4 poliklinik odasında verilmektedir. Yatan ve ayaktan gelen böbrek yetmezlikli hastalara hemodiyaliz ünitesinde 18 hemodiyaliz cihazı ile hizmet verilmektedir. Hemodiyaliz ünitesi Dahili Bilimler Binası B1 katta hizmet vermektedir. Yataklı servis Dahili Bilimler Binası B1 katta olup 17 yatak bulunmaktadır. Nefroloji polikliniği ve yataklı serviste hastalar; hipertansiyon, akut ve kronik böbrek yetmezliği, böbreğin glomerüler (glomerülonefritler), infeksiyöz, tübülointerstisyel hastalıkları, böbreği etkileyen sistemik hastalıklar açısından tetkik edilmekte, gerekli olgularda ultrason eşliğinde böbrek biyopsisi yapılmakta, tanıya yönelik tedaviler uygulanmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği varlığında hastalarda böbreği korumaya ve hastalığın ilerlemesini önlemeye yönelik tedavi uygulanmakta, hastalık son döneme ulaştığında diyaliz tedavileri (periton diyalizi ve hemodiyaliz) yapılmaktadır. Ayrıca yoğun bakım kliniklerine gerekli görüldüğünde yatak başı diyaliz tedavileri verilebilmektedir.

DOKTORLARIMIZ

Eğitim ve İdari Sorumlusu

Prof.Dr.Hadim AKOĞLU

Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Yusuf OĞUZ
Prof.Dr. Hadim AKOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Fatih Gökhan Akbay

Uzman Doktorlar
Uzm.Dr. Mesudiye BULUT
Uzm.Dr. Hacı Veli ATALAY
Uzm.Dr. Bülent ERDOĞAN