2.Olgularla Gülhane Göğüs Hastalıkları Bilimsel Toplantısı
19 Ocak 2023